ไอเทคพลัส อินเตอร์เน็ตเพื่อเด็กไทย

ปัจจุบันการเรียนการสอนหนังสือไม่ได้จบแค่ในหนังสือเท่านั้นเพราะอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับการเรียนการสอนในสมัยนี้ แต่ข้อมูลที่น่าสนใจจากเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม 2013 ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างต่ำ เพียงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศเท่านั้น

ข้อมูลจากเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม 2013 ระบุชัดว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ที่ 26.5 ล้านคน หรือประมาณ 30% ของประชากรทั้งประเทศ โดยอยู่ในลำดับที่ 131 จาก 150 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ 10% ของ 26.5 ล้านคน เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน ขณะที่กูเกิลเผยตัวเลขประมาณการณ์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของไทยมีมากกว่า 36 ล้านคนแล้ว

เด็กกลุ่มนี้โชคดีที่มีโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกได้ไม่ยาก และจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาความรู้ของพวกเขา ในขณะที่เด็กๆ ในต่างจังหวัดอีกมากมาย ที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแม้วันนี้กระทรวงไอซีที จะยืนยันว่าอินเตอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชากรล่าสุดเกินกว่า 37% ของประชากรทั้งหมดแล้ว แต่ในแง่ของประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตที่มีต่อการใช้งานเพื่อการศึกษายังถือว่าต้องปรับปรุง

ในยุคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือได้มากกว่า 136% ของประชากรทั้งประเทศ และเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ มีราคาที่ถูกลง ทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายมือถือขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นช่องทางในการกระจายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด ดีแทค เป็นหนึ่งในค่ายมือถือที่ได้นำศักยภาพของธุรกิจที่มี ในการเข้าไปสนับสนุนเทคโนโลยีการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล ด้วยการมอบแอร์การ์ดพร้อมซิมและแพกเกจอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน 200 แห่งในปีหน้า และเพิ่มเป็น 2,000 แห่งในอีก 3 ปี เพื่อนำไปใช้เพิ่มโอกาสการศึกษาและเข้าถึงข้อมูลของเด็กๆ

การพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัย นับเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กไทยในการรับมือกับการแข่งขันที่จะมาพร้อมโอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่หากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสนใจสนับสนุนเพียงแค่อุปกรณ์อันทันสมัย แต่ขาดซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ก็เท่ากับว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมหาศาลแต่กลับได้ประโยชน์คืนมาเพียงไม่ถึงครึ่งเท่านั้น

เรื่องทั่วไป