เชื่อ “อาหาร-เกษตร” ดันส่งออกฟื้น หอค้าเตือนจับตา “บาท-การเมือง”

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกไตรมาส 4 ปีนี้ น่าจะขยายตัวได้ 4% แต่ยังทำให้การส่งออกทั้งปี 2556 ขยายตัวต่ำแค่ 3% โดยในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารจะขยายตัวได้สูงกว่าส่งออกรวมหรือขยายตัวได้ 5% และประเมินว่าการส่งออกรวมปี 2557 จะขยายตัวได้สูงกว่าปีนี้ หรือขยายตัวได้เกิน 5% เฉพาะอุตสาหกรรมอาหารน่าจะขยายตัว 5-7% เป็นกลุ่มช่วยดึงการฟื้นตัวของการส่งออกรวม

ทั้งนี้ ปัจจัยหนุนการส่งออกที่ดีขึ้นในปีหน้า คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาหารและสินค้าเกษตรซึ่งในแง่ ปริมาณยังมีขยายตัวต่อเนื่อง ยกเว้นกุ้งเพราะติดปัญหาโรค ผลผลิตขาดไม่พอส่งออก รวมถึงแผนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเจาะตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า โดยปัจจัยลบ คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้เกิดความกังวลต่อการจัดทำแผนธุรกิจและการขยายกิจการ

ปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นที่เอกชนกังวลตอนนี้คือ การพักชำระหนี้และการผ่านงบประมาณสหรัฐ ที่รอความชัดเจนในวันที่ 17 ตุลาคม เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการไหลของเงินเข้าและออก และค่าบาท ซึ่งหอการค้าไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ในการจัดคณะติดตามค่าบาทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เอกชนปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ ส่วนเรื่องการเมืองแม้จะกังวล ก็เชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเหมือนในอดีต” นายอิสระกล่าว

นายกลินท์ สารสิน กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าวว่า แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร ที่สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง เช่น มันสำปะหลัง ผลิตเอทานอล จะปรับตัวสูง อาจมีผลต่อภาคบริโภคที่ต้องบริโภคสินค้าเกษตรราคาแพงขึ้น

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย ได้หารือคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม นำแผนพัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่ ไปลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสินค้าหลักของไทย เบื้องต้นจะร่วมแปลงผลิตข้าวและอ้อยไว้ด้วยกัน และผลักดันเป็นแนวทางในปี 2557

เรื่องทั่วไป