พระพุทธเจ้าสร้างความรู้สึกถึงธรรมะและชีวิตที่สร้างสรรค์

จิตวิญญาณและจิตวิญญาณของเขาเอื้อมถึงศิลปะ การเขียน ธรรมะ พระพุทธเจ้าอุปนิสัย สติสัมปชัญญะ วัฒนธรรม สัญชาตญาณ และวิวัฒนาการ หนังสือของเขาศิลปินเสริมพลังกำหนดและพระพุทธเจ้าสร้างคุณค่าของคุณในฐานะศิลปิน มีความรู้สึกถึงธรรมะและชีวิตที่สร้างสรรค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้เชิญเขาให้แบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจของเขาบอกเราเกี่ยวกับธรรมะและธรรมะเชื่อมโยงกับศิลปะอย่างไร ประการแรก ธรรมหมายถึงอะไรแม้ว่าคำภาษาสันสกฤต

Dharma จะไม่มีการเทียบเท่าในภาษาอังกฤษ แต่ก็มีความหมายหลักสามประการพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาความจริงหรือความจริง ตามที่เป็นอยู่ กล่าวคือ พระพุทธเจ้าไม่สัมพันธ์กันการสอนด้วย d เล็กน้อยองค์ประกอบของประสบการณ์เมื่อฉันรวมทั้งสามความหมายเข้าด้วยกัน เป้าหมายในชีวิตของฉันก็เพิ่มขึ้น เหตุผลที่ฉันเข้ามาในโลกนี้ คำจำกัดความเหล่านี้แต่ละอย่างดีอย่างไร ถ้าไม่บรรลุภารกิจของคุณบนโลกดังนั้น ในบริบทนี้ ฉันใช้ธรรมะ

โดยรู้ว่าคำนี้มีความชัดเจนและเป็นตัวเป็นตนในการแสวงหา

เพื่อหมายถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณทำไมคุณถึงเขียนเกี่ยวกับธรรมะเหตุใดพระพุทธเจ้าสิ่งนี้จึงสำคัญสำหรับศิลปินไม่มีคำพื้นฐานใดมากไปกว่าธรรมะ หรือเหตุใดคุณจึงเข้ามาในโลกนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ฉลาดสำหรับศิลปินที่จะเผชิญหน้ากับแนวคิดนี้ทำไมคุณถึงเป็นศิลปิน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พระพุทธเจ้าคำตอบของคำถามนี้คือการหลุดพ้น เพราะเป็นการวางรากฐานของสิ่งอื่นๆ คือ ธรรมที่รู้แจ้ง งานเดิม มีกำลังในการพากเพียร และเข้าใจว่า ดังที่พระศาสดาตรัสไว้ดีกว่าอยู่ตามสัมฤทธิผลดีกว่าใน หวังหากคุณซึ่งเป็นศิลปินไม่รู้ว่าคุณมาที่นี่ทำไม ชาวบ้านจำนวนมากยินดีที่จะให้คำตอบแก่คุณ

และนี่เป็นเรื่องที่สั่นคลอนรู้สึกยังไงเมื่อเจอคำว่าธรรมะครั้งแรกเมื่อฉันพบธรรมะเมื่อหลายปีก่อน พระพุทธเจ้าฉันก็น้อมรับทันทีด้วยความรู้สึกพระพุทธเจ้า โดยรู้ว่าคำนี้มีความชัดเจนและเป็นตัวเป็นตนในการแสวงหาความหมายของฉันความเข้าใจและความซาบซึ้งในคำนี้ของคุณเติบโตขึ้นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ฉันก็ตระหนักว่าธรรมะเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากการค้นหาจุดประสงค์ของคุณเป็นการกระทำของสัญชาตญาณตามประสบการณ์โดยตรง ซึ่งเป็นที่มาของศิลปะที่ยิ่งใหญ่

เลือกอาชีพพรีคัทจากเมนูแทนที่จะเริ่มทำภารกิจจิตวิญญาณ

ด้วยธรรมะนำภารกิจจิตวิญญาณของคุณมาโฟกัสอย่างไรแม้ว่าหลายคนในตะวันตกจะไตร่ตรองถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตในที่สุด แต่ส่วนใหญ่มักตกชั้นไปสู่ความโหยหาหรือความทรงจำ พระพุทธเจ้าธรรมะเป็นคำที่ใช้กระทำ มันเป็นสิ่งที่คุณทำ ไม่ได้คิด หรือวิเคราะห์ในวัฒนธรรมของเรา เรา มักจะพระพุทธเจ้าเลือกอาชีพพรีคัทจากเมนูแทนที่จะเริ่มทำภารกิจจิตวิญญาณ ยุคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีฟันเฟืองของมนุษย์ในสายการผลิต ไม่ใช่คนที่คิด

เกี่ยวกับธรรมะ ผู้ที่พิจารณาและตั้งคำถามถึงความหมายในชีวิตส่วนใหญ่เป็นศิลปินศาสนาฮินดูเป็นหนึ่งในศาสนาที่หายากที่สุดซึ่งไม่ได้อิงจาก “หนังสือ” หรือ “คัมภีร์” แต่อย่างใด หนังสือพระพุทธเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับธรรมะ แม้ว่าจะมีหนังสือหลายเล่มที่เป็นพื้นฐานของศาสนาฮินดู แต่ในความเป็นจริง ศาสนาฮินดูไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการปฏิบัติตามหลักการสากลของศีลธรรมเหล่านี้ ชาวฮินดูผู้เคร่งศาสนาสามารถละเลยข้อพระคัมภีร์ใด ๆ หากสิ่งเหล่านี้ขัดต่อธรรมะ สอบถามที่ http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=26

 

การศึกษา